Listing 9.75% Bonus Shares of Muktinath Bikas Bank Limited – MNBBL

62,60,377.76 Units Bonus Shares of Muktinath Bikas Bank Limited (MNBBL) has been listed in NEPSE.